Plusmeny

I mån av tid jobbar vi gärna med kortare insatser vid sidan av våra större projekt. Det är både inspirerande och roligt att analysera visuella identiteter, jobba med ett event – eller kreativt lösa problem.

Problemlösare
För den/den arbetsgrupp som har kört fast i en problemställning och behöver hjälp vidare. Vi ägnar 5-10 minuter åt problembeskrivning och resterande tid åt att med hjälp av olika modeller/övningar angripa problemet från nya vinklar. Lämpligt för en arbetsgrupp om max 8 personer.
Tid/hur: Två timmar.

Varumärkesöversyn
En översyn av det visuella varumärket: Hur ser ni ut där ni syns?
 Stärker er visuella identitet ert varumärke? Vi går igenom ert marknadsföringsmaterial (print/digitalt).
Tid/hur: Vi tittar inledningsvis på vilket helhetsintryck ni gör och på samspelet mellan tryckt och digitalt material. Därefter går vi igenom materialet på detaljnivå. Vi tittar på till exempel format och struktur, typografi, bildspråk samt ton och tilltal i text och design. Analysen blir en bekräftelse på vad som fungerar bra och ger idéer om vad skulle kunna utvecklas. Analysen kan också göras med sikte på ett speciellt segment/problemområde.

Snygga till din presentation
Vi ser till att din PowerPoint-/KeyNote-presentation får ett snyggt utseende. Vi älskar presentationer! Det är något vi jobbar mycket med internt och som vi ofta hjälper våra kunder med.
Tid/hur:
Mer eller mindre omfattande beroende på uppdragsgivarens önskemål. Vi ser över och analyserar den nuvarande designen och justerar den – eller gör en helt ny. Vanligtvis lämnar vi designskisser som uppdragsgivaren sedan omvandlar till mallar i PowerPoint eller KeyNote men då och då händer det att vi lämnar ifrån oss färdiga mallar. Då är det dock inte vi utan vår eminenta samarbetspartner som gör det tekniska med mallarna.

Pimpa ditt event
Idé och design för konferenser, partaj och seminarier. Vi tar fram eller ser över allt material, från inbjudan till program, utställningsmaterial och badge.
Tid/hur: Omfattningen varierar beroende på typ av event och uppdragsgivare. Ett designmanér eller fullständigt producerat och färdigt material.

Idépromenad
Ett öppet, lättsamt och annorlunda sätt att få igång hjärnan och lösa problem, hitta nya infallsvinklar eller bara få bolla med en kreativ extern part. Av vissa även kallad ”Promenad med designpsykologen”. Fortsätter vi som så blir beskrivningen: Öppna ditt hjärta tillsammans med en smula motion i ny miljö utanför din vanliga arbetsplats.
Tid/hur: Tidsåtgång utifrån behov.

Grundläggande papper & färgkurs för beställare
Som beställare ska du inte behöva vara expert, men det är skönt att ha lite baskunskaper.
Tid/hur: Vi håller kursen ”Grundläggande papper- & färgkurs för beställare”, om skillnaden mellan bestruket och obestruket papper, om prägling, lacker, CMYK/RGB, PMS och ICC.
För ickeformgivare. Vi håller också grundläggande enmanskurser för de kunder som vill få koll på Illustrator, Photoshop eller InDesign.

Inspiration genom sociala medier – for dummies
Det finns många sociala medie-experter. Vi är mer av flitiga användare, men just därför inspirerar vi gärna inom området. Vi agerar bollplank när våra uppdragsgivare ska sätta sin socialamedierstrategi. Vi föreläser också för dem som först och främst vill vidga sina vyer. Oftast med fokus på vilken inspiration sociala medier kan ge i det dagliga arbetslivet, men vi håller även kortare introduktionsföreläsningar där vi går igenom de vanligaste tjänsterna och hur de fungerar.

Föreläsningar & undervisning
Vi föreläser för både unga och vuxna på företag och skolor.